Sommerhusinspektion

KKE Service kan desuden tilbyde at holde opsyn med deres sommerhus.

Opsyn 4 gange pr. Måned 299 kr.

Opsyn 2 gange pr. Måned 199 kr. 

Vinduer og døre efterses for indbrud, ligesom der tjekkes for andre skader på huset. Herudover tjekkes huset visuelt for fugt og vandskader, ligesom måleraflæsning er inkluderet.

Efter endt inspektion afleveres en seddel i postkassen om, at vi har tjekket huset. Alternativt kan vi sende dem en mail, hver gang huset er blevet tjekket. Konstateres der en skade, vil vi ringe til dem omgående, ligesom vi mod merbetaling kan udbedre skaden.

Har de brug for anden form for opsyn kan det laves så det passer til deres behov. Pris pr. udkørsel: 199 kr.

Vi kan naturligvis også holde opsyn med deres privatbolig i ferier o. lign.

 

KKE Service salgs og leveringsbetingelser gælder for alle salg og leverancer med mindre andet er skriftligt aftalt.

2. Priser Alle priser er i danske kroner og inklusiv 25 % dansk moms. KKE Service priser fremgår af til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud. Der tages forbehold for eventuelle fejl på priser på websiden.

Faktura priser. Faktura på papir. Ved fremsendelse af faktura på papir tillægges kr. 25,- Faktura pr. e-mail i PDF format til gyldig e-mailadresse kr. 0,-

3. Betaling skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdag.

4. Samtykke til at give KKE Service tilladelse til at være på din grund under inspektionen.

5. KKE Service kan ikke gøres ansvarlig for manglende indberetninger for skader / hærværk / strømsvigt hvis dette ikke er synligt ved tilsyn. KKE Service kan ikke gøres ansvarlig for skader på grunden ved tilsyn. I perioder hvor sommerhuset er beboet/udlejet, foretager KKE Service kun visuelt tilsyn på afstand hvis ikke andet er skriftlig aftalt. KKE Service lægger en seddel for tilsyn i postkassen.